Home / Triển khai hệ thống Wifi tại SmartOSC

VSA liên tục nhận được những đơn đặt hàng khảo sát và triển khai hệ thống tại các công ty phần mềm, khách hàng tiếp theo trong tháng 6/2018 này là Công ty cổ phần SmartOSC – một đơn vị gia công phần mềm có tiếng của khách hàng Nhật Bản.

 

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC