Home / Triển khai hệ thống Wifi tại Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội

VSA tham gia triển khai lắp đặt, cấu hình và quản trị hệ thống wifi tại các khoa, phòng ban của bệnh viện đại học y hà nội.

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC