Home / Triển khai hệ thống Wifi sự kiện cho FRAMGIA

VSA rất vinh dự được Framgia – 1 trong những startup tăng trưởng vượt bậc tại Việt Nam trong năm 2018 lựa chọn là đối tác triển khai hệ thống Wifi sự kiện. Chất lượng được đảm bảo, cung cấp đầy đủ tính năng và sự bảo mật khi diễn ra sự kiện của doanh nghiệp.

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC