Home / Triển khai hệ thống Mạng và Bảo Mật cho Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền

Lại một lần nữa có duyên với môi trường giáo dục, nhận được sự tin tưởng của Ban Giám Hiệu nhà trường, VSA đảm nhận công việc bảo trì và nâng cấp hệ thống mạng, bảo mật cho toàn bộ diện tích khuôn viên của Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền tại Hà Nội.

Công việc bao gồm: nâng cấp và cấu hình các thiết bị router, switch ; triển khai hệ thống xác thực wifi Radius; cấu hình các quyền bảo mật trên thiết bị tường lửa của hãng Palo Alto.

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC