Home / Triển khai hệ thống mạng tại MindX Coworking Space

Sau thành công của 3 Coworking Space lớn tại Hà Nội là Kico Coworking, Up Coworking, Nest Coworking thì VSA lại tiếp tục được tín nhiệm triển khai dự án xây dựng và cấu hình hệ thống mạng tại các cơ sở của MindX Coworking ở Hà Nội.

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC