Home / Triển khai hệ thống Camera tích hợp NAS Synology tại Tiền Giang

VSA khu vực miền Nam đang  triển khai hệ thống Camera tích hợp trên NAS Synology tại Tiền Giang. Ngoài hệ thống WIFI chuyên dụng và tích hợp hệ thống ra. VSA vẫn triển khai mạnh cả mảng Camera chuyên dụng nữa nhé !!!

 

 

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC