Home / Triển khai hạ tầng hệ thống mạng cho Kết Hiền Building

VSA Hồ Chí Minh lại được tiếp nhận một dự án triển khai hạ tầng hệ thống mạng cho các văn phòng thuộc tòa nhà Kết Hiền Building.

Với yêu cầu phải hoàn thành gấp để kịp khai trương văn phòng, đội hạ tầng của VSA Hồ Chí Minh đã không quản mệt nhọc làm việc cả ngày lẫn đêm để kịp hoàn thành tiến độ dự án.

 

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC