Home / Triển khai dịch chuyển hệ thống tại Ga Hàng Hóa Nội Bài

Move DC một công việc với tỉ lệ rủi ro khá cao, vừa phải đảm bảo thời gian downtime cho phép, vừa phải đảm bảo an toàn về thiết bị từ khâu tháo xuống, di chuyển, cho đến khâu lắp lên rồi đấu nối lại hệ thống hoạt động bình thường, quan trọng nhất là sau thời gian downtime cho phép hệ thống lại phải thông suốt không thay đổi, không xảy ra lỗi.

VSA chịu trách nhiệm dịch chuyển toàn bộ hệ thống tại Ga Hàng Hóa ở sân bay Nội Bài đạt hiệu quả cao nhất.

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC