Home / Swing Lounge – 21 Tràng Tiền

Swing Lounge – 21 Tràng Tiền, Hà Nội đã sẵn sàng hệ thống WIFI chuyên dụng mới thay thế hệ thống cũ để kịp phục vụ cho Show Lệ Quyên tối ngày 23/12/2016. Hơn 300 khách hàng có thể Online Checkin và Live Stream thoải mái mà không lo mạng treo, mạng chậm hay rớt mạng.

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC