Home / Mở rộng văn phòng VSA mới tại Hà Nội

Do số lượng nhân viên ngày càng đông và mở rộng các phòng ban theo quyết định của Ban Giám Đốc, VSA Hà Nội đã mở rộng văn phòng chuyển sang một địa điểm mới với diện tích lớn hơn và đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ cần thiết.

 

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC