Home / Khách sạn Mường Thanh

Tập đoàn Mường Thanh đã phát triển bền vững thành Tập đoàn kinh tế tổng hợp đa ngành hoạt động trên các lĩnh vực Đầu tư- Xây dựng- Du lịch giải trí và hiện nay Tập đoàn mở rộng sang các lĩnh vực Đào tạo, Y tế, trở thành một Tập đoàn lớn mạnh với hơn 50 khách sạn  và dự án khách sạn, tạo việc làm và đời sống ổn định cho hơn 10000 lao động, hàng năm đóng góp hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Tập đoàn Mường Thanh đã làm tốt công tác xã hội, giành một ngân quỹ rất lớn hàng chục tỷ đồng cho công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển dân trí, phát triển tài năng cho đất nước, góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế xã hội cho đất nước và thủ đô Hà Nội.

Nhận được sự tin tưởng của Tập đoàn, VSA đã triển khai lắp đặt hệ thống wifi phục vụ chuyện dụng cho các sự kiện, hội nghị lớn tại khách sạn. Với quy mô số lượng khách đến các hội nghị từ 1000 đến 2000 khách, thì yêu cầu sử dụng rất lớn và đảm bảo không bị nghẽn mạng. 

 

 

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC