Home / Giải pháp truyền dẫn sóng tại HOA BINH CORPORATION TPHCM

Giải pháp truyền dẫn sóng thay thế cáp quang tại HOA BINH CORPORATION TPHCM
Yêu cầu: 02 tòa nhà cách xa nhau, tuy nhiên do đặc thù đơn vị thiết kế phải làm việc gửi và xử lý dữ liệu đồ họa trực tiếp trên Server tại tòa nhà chính với yêu cầu tốc độ tương đương trong mạng LAN nếu không dữ liệu sẽ không thể xử lí vì kết nối quá chậm. Giải pháp VPN hay Quang trắng đều không phù hợp vì băng thông kém, không ổn định, tốc độ yếu hoặc để hiệu quả được thì chi phí sẽ rất cao.
P2P giải pháp kết nối truyền dẫn sóng với băng thông lên tới: 1,5Gbps hoàn toàn đáp ứng và đảm bảo các yêu cầu về kĩ thuật, tốc độ, băng thông cũng như chi phí của khách hàng.
Cảm ơn các bạn đã tin tưởng giải pháp của VSA!

 

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC