Home / FPT-Arena Multimedia

FPT-Arena là trường đào tạo thuộc tập đoàn FPT liên kết với tập đoàn đào tạo CNTT toàn cầu Aptech. Được thành lập vào tháng 7-2004, FPT-Arena là ngôi trường đầu tiên đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện và cũng là đơn vị đầu tiên triển khai chương trình AMSP của Arena Ấn Độ tại Việt Nam.

VSA tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ các trường học đào tạo trực thuộc tập đoàn FPT để triển khai hệ thống Wifi chịu tải cao tại các phòng học của Trường.

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC