Home / English Garden – 139 Cầu Giấy

English Garden là một môi trường đào tạo dậy tiếng Anh theo quy chuẩn quốc tế dành cho mọi lứa tuổi; với số lượng học viên gần 1000 học viên mỗi ngày, thì nhu cầu sử dụng mạng của trung tâm là khá cao. Vì thế nhận được sự tin tưởng của English Garden, VSA triển khai một hệ thống mạng và wifi theo quy chuẩn quốc tế; đáp ứng đúng với yêu cầu của trung tâm đưa ra.

 

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC