Home / Đại học Công Đoàn

VSA triển khai hệ thống mạng và wifi tại các phòng học của trường đại học Công Đoàn. Với số lượng hàng nghìn sinh viên, nhu cầu sử dụng mạng rất lớn của cả sinh viên và giáo viên; VSA đã triển khai một hệ thống mạng và wifi chịu tải cao, luôn có phương án dự phòng, tính bảo mật cao cho nhà trường để đảm bảo việc dạy và học.

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC