Home / Công ty Remote Year tại Toong Tràng Thi

Công ty Remote Year là một công ty lữ hành đa quốc gia, chuyên cung cấp các dịch vụ về du lịch. Với một môi trường làm việc quốc tế, Công ty cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe và gắt gao cho hạ tầng mạng cũng như hệ thống. Hệ thống mạng, hệ thống WIFI phải đáp ứng tốc độ đảm bảo 50Mb đi quốc tế toàn bộ nhân viên dùng laptop mà toàn người nước ngoài cũng như ngồi tại Việt Nam nhưng cũng không làm gì liên quan tới Việt Nam mà toàn bộ là đi nước ngoài hết nên hệ thống WIFI phải tỉ lệ loss thấp nhất không được quá 0,6%.

Sau khi hệ thống mạng, Wifi setup xong bạn Lead Network bay sang tận nơi test cực kĩ nào là live stream, facetime, gửi data, download, monitor gói tin, ngồi trong phòng kính, ngoài phòng kính,… và đưa ra thêm khá nhiều yêu cầu khác… Mọi thứ VSA đều đã đáp ứng đầy đủ và hiệu quả cao.

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC