Home / Công ty cổ phần One Big Dream- 300 Đê La Thành

VSA triển khai hệ thống mạng, wifi và camera giám sát tại công ty cổ phần One Big Dream tại địa chỉ 300 Đê La Thành. Là một công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ giáo dục và đào tạo nên môi trường làm việc gồm những người trẻ nhiệt huyết và năng động, số lượng nhân viên từ 60 đến 100 nhân viên.

 

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC