Home / Công an tỉnh Bắc Ninh

Dự án của VSA với 11 tòa nhà của công an tỉnh Bắc Ninh là một dự án trọng điểm và tuyệt đối bảo mật. Nhận được sự tin tưởng của các cơ quan chức năng đứng đầu tỉnh, VSA đã triển khai hệ thống mạng và máy chủ, đi kèm là hệ thống bảo mật thông tin nhiều lớp.

Sau một khoảng thời gian ngắn triển khai và hơn một tháng để chạy thử nghiệm, hệ thống được kiểm tra bởi các chuyên gia an ninh mạng của Công An Tỉnh Bắc Ninh thì đã đạt kết quả tốt, được vận hành vào thực tế.

    

 

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC