Home / Cao Đẳng Anh Quốc BTEC Hà Nội

Triển khai hệ thống camera giám sát và hệ thống wifi chịu tải cao tại các phòng học của trường Cao đẳng Anh Quốc BTEC Hà Nội. Là một trong những trường trực thuộc tập đoàn FPT, được đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại; Cao đẳng Anh Quốc BTEC là môi trường đào tạo chuyên biệt giúp các bạn sinh viên được vận dụng kiến thức vào thực tế ngày tại các tiết học – Là nơi rèn luyện, thích nghi để trước khi bước ra ngoài làm việc.

  

 

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC