Home / Boxi Hà Nội

VSA triển khai hệ thống wifi và hệ thống mạng tại Boxi Hà Nội.

Boxi là một công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với đội ngũ trẻ, năng động, Boxi đang ngày càng lớn mạnh.

     

 

 

 

 

CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC