04
Th7
2017

Dịch vụ quản trị hệ thống

  • 459 Views
  • 0 Comment
  • No tags

VSA cung cấp giải pháp đem đến cho doanh nghiệp bạn sự yên tâm thông qua dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng và ứng dụng. Những dịch vụ này được thiết kế nhằm giảm áp lực trong công tác điều hành mạng bằng cách sử dụng Outsourcing (khoán hay thuê). Chúng tôi chú trọng cung cấp các dịch vụ…

Xem thêm
CÁC DỰ ÁN
CÁC ĐỐI TÁC